En sommarhälsning från oss i styrelsen!

Snart är vi inne i semestertider med förhoppningsvis många härliga sommardagar till sjöss och på land.
Under våren har arbetet runt klubben fortskridit mer eller mindre enligt plan.

När det gäller hamn och varvsfrågorna har självklart fokus legat i att få alla medlemmars båtar i sjön och att säkerställa rätt hamnplats. Vidare har vi i år genomfört en kontroll av att alla har en giltig försäkring. Viktigt både för dig som medlem och för klubben.

På årsmötet bestämdes att alla medlemmar ska kopplas till något av våra olika ansvarsområden. Många har hört av sig men vi vill att fler ska göra det! Tanken med detta är att vi än mer ska hjälpas åt att både bevara och utveckla vår klubb. Om du missat vilka områden så står det nedan. Vill du anmäla dig till en specifik grupp själv så mejla ebs@ekensbergsbs.se och meddela vilken grupp ni vill tillhöra.

 

Inom dessa områden har vi gjort följande.

Hamn och varv: Elektriciteten på bryggan fungerar nu efter tidigare problem. Slipen samt de kättingar som säkrar våra bryggor har inspekterats av dykare.

Mark och byggnader: Avloppet i klubbhuset är nu efter en del strul åtgärdat. Vi kommer tillsammans med Miljögruppen byta ut miljöstationen. Vidare har vi gått igenom våra olika utrymmen. Kan konstateras att fuktskadan i klubbhuset står högt på åtgärdslistan.

Miljö: Förberett beställning och leverans av nytt miljöskåp, installeraras när det gamla är rivet. Förberedelser pågår med att ta fram material inför den första miljöutbildningen som kommer att ske i höst. Vi behöver fler som vill engagera sig i miljöfrågorna, anmäl dig gärna till vår grupp.

Ungdomssektionen: Har ”blivit” med ny brygga. Tack alla inblandade! Vi räknar idag 34 barn och ett 20 tal ledare. Vi har nu sex optimister, två enkronor, en Pelle petterson jolle med plats för vuxna och en skolsegelbåt. Fler föräldrar i klubben har visat intresse och vill vara med, Välkomna!

Övrigt: Den tyvärr ständiga frågan kring arrendeavtalet har fortfarande inte rört sig framåt. Jag vågar inte bedöma när frågan kommer få sin lösning. Vi håller självklart koll på vad som händer kring detta och återkommer. Vi tittar fn på möjligheten att kunna erbjuda våra medlemmar kurser i förarintyg och kustskepparen till reducerat pris. Vår förhoppning är att kunna komma med ett upplägg till i augusti.

Styrelsen vill avslutningsvis önska en riktigt glad sommar och en förhoppning om härliga dagar till sjöss!
Janne

Sommarhälsning
Vill du bli medlem?