Obligatorisk Miljöutbildning

Vid senaste årsmötet presenterade styrelsen en handlingsplan för att öka medvetenheten om vår miljöpåverkan i hanteringen av våra båtar. Vi kommer nu att genomföra den första utbildningen då vi kommer att gå igenom vår Miljöpolicy, diskutera risker och förbättringsförslag inför…

Vill du bli medlem?