Nyttjandeavgifter (alla avgifter anges i SEK)
Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats
samt klubbens utrustning
2 000
Bomplatser med nummer 1-57 ”utsides”-plats 600
Bomplatser med nummer fr o m 58 ”insides”-plats 400
delad bom ”utsides”-plats 300
delad bom ”insides”-plats 200
Årsavgifter
Medlemsavgift 520
Pensionär 260
Junior 260
Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap 150
Hamnavgift
Minsta platsbredd 2,0 meter 2520
Därutöver per decimeter 129
Uppläggningsavgifter
Per kvadratmeter 115
Miljöavgift (debiteras årligen per båtägare)         200
Förhöjd avgift om båtägare uteblir från obligatoriska miljömöten eller ej accepterar villkoren i ”Miljö och Avfallshanteringsplan”         1000
Övriga avgifter
Boj som ej upptagits inom angiven tid 1000
Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom
till nytt arbetspass)
1000
Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom
ett nytt vaktpass)
1000
Påminnelseavgifter
För årsavgift 50
För övriga avgifter 300
Övrigt
Nyckelavgift 350
Nyckelavgift gästplats 350
Gästande båtar:       per månad 1 000
        per vecka 300
        per dygn 80
Hamnhyra för medlem per meter bredd och vecka 50
Dekal 20
Vimpel 70

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du bli medlem?