Nyttjandeavgift
Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats
samt klubbens utrustning
2 000:-
Årsavgifter
Medlemsavgift 520:-
Pensionär 260:-
Junior 260:-
Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap 150:-
Hamnavgift
Minsta platsbredd 2,0 meter 1 795:-
Därutöver per decimeter 92:-
Uppläggningsavgift
Per kvadratmeter 115:-
Miljöavgift (debiteras årligen per båtägare) 200:-
Förhöjd avgift om båtägare uteblir från obligatoriska miljömöten eller ej accepterar villkoren i ”Miljö och Avfallshanteringsplan” 1000:-
Övriga avgifter
Boj som ej upptagits inom angiven tid 1000:-
Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom
till nytt arbetspass)
1000:-
Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom
ett nytt vaktpass)
1000:-
Påminnelseavgift
För årsavgift 50:-
För övriga avgifter 300:-
Övrigt
Nyckeldeposition (tillkommer 100:- i avgift) 300:-
Bomplats deposition 6000:-
Nyckeldeposition gästplats 300:-
Gästande båtar: per månad 1 000:-
per vecka 300:-
per dygn 80:-
Hamnhyra för medlem per meter bredd och vecka 50:-
Dekal 20:-
Vimpel 70:-

 

Vill du bli medlem?