Nyttjandeavgifter (alla avgifter anges i SEK)
Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats
samt klubbens utrustning
3000
Bomplatser med nummer 1-57 ”utsides”-plats 700
Bomplatser med nummer fr o m 58 ”insides”-plats 470
delad bom ”utsides”-plats 350
delad bom ”insides”-plats 235
Årsavgifter
Medlemsavgift 600
Pensionär 300
Junior 300
Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap 250
Hamnavgift
Minsta platsbredd 2,0 meter 2950
Därutöver per decimeter 151
Uppläggningsavgifter
Per kvadratmeter 161
Miljöavgift (debiteras årligen per båtägare)         200
Förhöjd avgift om båtägare uteblir från obligatoriska miljömöten eller ej accepterar villkoren i ”Miljö och Avfallshanteringsplan”         1000
Övriga avgifter
Boj som ej upptagits inom angiven tid 1200
Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom
till nytt arbetspass)
1200
Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom
ett nytt vaktpass)
1200
Påminnelseavgifter
För årsavgift 50
För övriga avgifter 300
Övrigt
Nyckelavgift 410
Nyckelavgift gästplats 410
Gästande båtar:       per månad 1250
        per vecka 375
        per dygn 100
Hamnhyra för medlem per meter bredd och vecka 60
Dekal 25
Vimpel 80

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du bli medlem?