Janne
Ordförande Vice Ordförande/Vaktchef/ Utbildning Ledningsgrupp för hamn och varv
Örjan Ekberg Jan Sköld Hamnkapten Ulf Wrangö
Varvschef  Ulf Zschüttig
Hamnchef Kjell Kalmnäs
ekensbergsbs@gmail.com  ekensbergsbs@gmail.com hamnkapten@ekensbergsbs.se
varvschef@ekensbergsbs.se
hamnchef@ekensbergsbs.se
Inga-Lill Jorlefalk Jonasw
Ekonomi Kassör Sekreterare/Webmaster/Kölista
Inga-Lill Jörlefalk Inge Bramer Jonas Widerberg
ekensbergsbs@gmail.com ekensbergsbs@gmail.com ekensbergsbs@gmail.com
fredrik_small
Miljöansvariga Ungdomssektionen Mark och Byggnad
Anna Borgh
Inga-Lill Jörlefalk
Anna Borgh Mikael Nyman
Fredrik Ågren
ekensbergsbs@gmail.com ekensbergsbs@gmail.com  ekensbergsbs@gmail.com
Sociala aktiviteter  Klubbmästare  Klubbholme
Stefan Johansson Manfred Reiner
Pär Wallin
Mattias Hälle
 Pär Wallin
ekensbergsbs@gmail.com ekensbergsbs@gmail.com  ekensbergsbs@gmail.com
Revisorer  Nycklar
Solveig Tros Rainer
Camilla Björklund
 Mattias Hälle, 08-56289617
Vill du bli medlem?