Janne 0116x0148_bild_kommer
Ordförande Vice Ordförande/Vaktchef/ Utbildning/Nycklar Hamnkapten
Örjan Ekberg Jan Sköld Vakant
ekensbergsbs@gmail.com  ekensbergsbs@gmail.com ekensbergsbs@gmail.com
Inga-Lill Jorlefalk 0116x0148_bild_kommer Jonasw
Ekonomi Kassör Sekreterare/Webmaster/Kölista
Inga-Lill Jörlefalk Inge Bramer Jonas Widerberg
ekensbergsbs@gmail.com ekensbergsbs@gmail.com ekensbergsbs@gmail.com
0116x0148_bild_kommer 0116x0148_bild_kommer fredrik_small
Miljöansvariga Ungdomssektionen Mark och Byggnad
Anna Borgh
Inga-Lill Jörlefalk
Anna Borgh Mikael Nyman
Fredrik Ågren
ekensbergsbs@gmail.com ekensbergsbs@gmail.com  ekensbergsbs@gmail.com
0116x0148_bild_kommer  0116x0148_bild_kommer  0116x0148_bild_kommer
Sociala aktiviteter  Klubbmästare  Klubbholme
 Stefan Johansson Manfred Reiner
Pär Wallin
Mattias Hälle
 Pär Wallin
ekensbergsbs@gmail.com  ekensbergsbs@gmail.com  ekensbergsbs@gmail.com
0116x0148_bild_kommer
Revisorer
Solveig Tros Rainer
Camilla Björklund
Vill du bli medlem?