Image for INTYG

Under vår och höst anordnar vi olika kurser på EBS. Samtliga kurser och praktiska övningar uppfyller kraven som ställs av NFB, Nämnden för båtlivsutbildning. För att erhålla intyg i NFB’s intygsbok ska den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB. Vi använder läroboken Fritidskepparen som innehåller både Förarintyget och Kustskepparen.
Kurserna hålls av Jan Sköld som är kursledare på bl a Medborgarskolans sjölivsutbildningar i Stockholm och som är auktoriserad förhörsförrättare för Seglarintyg 1-3 samt Radarintyg.

När du tagit förarintyget eller kustskepparintyget och dessutom är medlem i en båtklubb så får du 20% rabatt på försäkringspremien hos Svenska Sjö. Kontakta Svenska Sjö för att tillgodogöra dig rabatten.

Förarintyg, 5 kurstillfällen

Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg som visar att innehavaren vid prövningstillfället visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om att framföra en fritidsbåt, i skyddade vatten, i dagsljus och under goda siktförhållanden samt hur man visar gott sjömanskap. Förkunskap: Inga

Kustskeppare, 5 kurstillfällen

Kustskeppare

Kustskepparintyg är ett intyg för fritidsbåt som intygar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräckliga teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, som erfordras för att framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker och nedsatt sikt i såväl skyddade som oskyddade farvatten.

Kustskepparintyg medför behörighet att föra fritidsskepp med en längd om 12 meter eller mer i kombination med en bredd om 4 meter eller mer, enligt kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar. Förkunskap: Förarintyg


Båtpraktik, 1 kurstillfälle

Båtpraktikintyg är ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för Förarintyg och Kustskepparintyg.

Dagpraktik rekommenderas för den som erhållit förarintyg samt ett krav för den som ska prövas för Kustskepparintyg.

Mörkerpraktik rekommenderas för den som erhållit Kustskepparintyg.

Radarintyg, 1 teoritillfälle och ett praktikpass.

Radarintyg är ett intyg som visar att innehavaren vid prövning visat sig ha tillräcklig kunskap och färdighet att hantera radar för att navigera och/eller undvika kollision vid framförande av fritidsbåt. Innehavaren har också vid prövning visat förtrogenhet med metodik, möjligheter och risker vid användning av navigator i samband med navigering av fritidsbåt. Förkunskap: Kustskeppare

Priserna gäller medlemmar i EBS och GBK

Förarintyg; 2200 kr
Kustskeppare: 2200 kr
Båtpraktik ca 4 timmar: vi delar på bränslekostnaden
Radarintyg: 1500 kr
(priserna inkluderar 25% moms)

Kurslitteratur, övningssjökort, navigationsbestick tillkommer till självkostnadspris för de som inte har. Om du vill göra proven för Förarintyg, Kustskeppare eller Radarintyg och få intyg i NFB’s intygsbok efter godkänt prov tillkommer 450 kr per intyg.

Välkommen att göra intresseanmälan här så återkommer vi med tidpunkter för kurserna.

Intresseanmälan utbildning
Vill du bli medlem?