Välkommen till ”vår” klubbholme Hässelby holme

Lat N 59° 21,28’  Lon E 17° 49,69’ (ca 1 timmes gång m 6 knop från EBS / GBK)

Gröndals Båtklubb (GBK) arrenderar Hässelby holme av Stockholms Stad. Alla medlemmar i Ekensbergs båtklubb (EBS) har nu fått förmånen att tillsammans med GBK nyttja Hässelby holme under ett år. GBK och EBS delar driftskostnaderna under denna period.

Om GBK
Gröndals båtklubb startades 1923 av bl.a. Elof Johansson, ”Loffe” kallad. Ett antal privata uppförda bryggor fanns redan längs Gröndals stränder. Båtarna var mindre roddbåtar, några få med motor och ett litet fördäck med rundsarg. Vindrutor var en sällsynt lyx. På lördagseftermiddagen rodde gubbarna ut med familj, tält och fotogenkök. Ofta till Hässelby holmar där man tältade. Efter båtarna släpades två eller tre fiskedrag för att dryga ut matförrådet, ett inte helt betydelselöst tillskott. ”Gröndalarna” använde Hässelby holme som knutpunkt, med greve Bondes goda minne. Släkten Bonde ägde då Hässelbyområdet. På grevens 50-årsdag uppvaktade GBK med blommor. Detta uppskattades av greven som vid försäljningen av Hässelby till Stockholm stad stipulerade att halva Hässelby holme skulle få utnyttjas av Gröndals Båtklubb, vilket fortfarande gäller.

Om Hässelby holme
Hässelby holme är en ö i Östra Mälaren med läge i Lambarfjärden mellan Hässelby strand och Lambarudd. Hässelby holme är en del av Grimsta naturreservat.

Festdagar/Aktiviter 

Att tänka på

  • Din båt skall ha en EBS vimpel eller dekal synligt.  Andra besöksbåtar erlägger avgift om 50 SEK.
  • Tilläggning, Stävförtöjning mellan bryggorna alternativ från boj eller med ankare, ryck dämpare rekommenderas
  • Hässelby holme ingår i Grimsta naturreservat, hund och katt ska hållas kopplade.
  • Följ de trivsel- och ordningsregler som finns anslagna vid bryggorna.
  • Tillgång till bryggor, bänkar, grillar, toaletter, lekstuga, dansbana, bastu, roddbåt med åror. Särskild instruktion gäller för bastun (egen ved medtages), ta kontakt med EBS eller kontaktperson Daniel Ekman Dannepia@gmail.com  mobil : 070- 578 30 40 så får du information om koder till bastudörr etc.
  • GBK anordnar två sammankomster under festliga former den 10 juni samt den 2 september – mer information om detta kommer att finnas på hemsidan.

Välkommen till Hässelby holme

Vill du bli medlem?