Mörten var ett medlemsblad som gavs ut till medlemmar en till två gånger per år och behandlade händelser och nyheter från båtklubbslivet och EBS. Här finns nu digitaliserade versioner av tidigare utgivna versioner av Mörten från 1971-1999. Här finns även andra texter som nu digitaliserats.

Digitaliserade texter om EBS

Jubileumshäfte EBS 50 år
1975-1989

Gerhard Lindström beskriver flytten från inre Mörtviken till nuvarande läge på södra sidan av Mörtviken.
Blaskan

Blaskan, ett litet häfte som var ”ett försök att sprida lite information om EBS:s verksamhet”

Jubileums skrift EBS 80 år

Medlemsbladet Mörten 1971-1999

1999
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1984-85
1982
1982-april
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1974
1972-2
1972-1
1971
Vill du bli medlem?