Vakttjänst på EBS

Syftet med vaktplikten är inte man vaktar sin egen båt och bryggplats. Man vaktar solidariskt alla klubbens resurser (kran, slip, bryggor, förråd, hamnplan, klubbhus, osv) samt övriga medlemmars båtar på EBS områden. Medlemskapet medför solidariskt ansvar för den av sällskapet beslutade vaktgången.

Grunden för EBS vakthållning är att under säsong bedriva nattlig vaktpatrullering på anvisade tider. Varje vakt utgörs av två personer och dessa går vakt 2 ggr per säsong. Vissa datum har utökad vakthållning och dessa kompenseras med en kortare vakthållning vid det andra tillfället. De som berörs av detta får speciell information.

Bokade tider skickas ut senast i samband med avgiftsfakturorna i februari.

Om medlem får förhinder (t.ex. sjukdom) på bokad tid eller blir tilldelad en tid som inte passar, ska medlemmen själv ordna en ersättare eller byta vaktpass med någon annan. Medlemmen är dock alltid själv ansvarig för det ursprungliga vaktpasset och blir debiterad fastställd avgift för utebliven vakttjänstgöring om ersättaren inte fullgör vaktpasset på föreskrivet sätt. Observera att vi ser helst att ersättaren är medlem i EBS och ska vara minst 18 år gammal.

Om det inträffar att någon blir ensam vakt, t.ex. om den andre vakten missat sitt åtagande, gäller följande:

 • Är det möjligt att nå den andre vakten per telefon så gör ett försök att ringa och kalla in denne.
 • Om detta inte är genomförbart så är en annan möjlighet att medlemmen med kort varsel kallar in en extra vakt i form av t.ex. en anhörig och genomför vaktpasset som planerat. I så fall tillgodoräknas detta som dubbelpass det året.
 • Kan ersättare inte hittas är det tillåtet att bryta vaktpasset efter halva tiden. Det är även tillåtet att avstå från ronderingen som ensam vakt. Däremot skall de föreskrivna skyldigheterna för städning mm genomföras.

Praktiskt genomförande av vaktpasset

 1. Läs igenom Vaktinstruktionen som finns i vaktpärmen.
 2. Kontrollera vilket arbete som ska utföras på aktuell veckodag. Även om det inte står att man ska genomföra visst arbete under en viss dag så gör man det ändå om man ser att det behövs.
 3. Ronder genomförs minst en gång per timme under vaktpasset. Försök gärna att vistas ute så mycket som möjligt även mellan ronder eftersom det är där det eventuellt händer något.
 4. Vid rondering på bryggorna, kontrollera att ingen båt ligger betänkligt lågt i vattnet och kanske tar in vatten och kontrollera förtöjningar. Om du ser något märkligt rörande någon båt kontakta båtägaren. Du hittar kontaktuppgifter i hamnlistan i vaktpärmen.
 5. Om du träffar personer i området, presentera er och fråga vänligt vad de har för ärende och notera personuppgifter.
 6. Gå aldrig in i konfrontation. Om du bedömer läget som hotfullt, backa och tillkalla polis.
 7. Notera iakttagelser och klockslag på baksidan av Vaktinstruktionen.
 8. Efter avslutat vaktpass, skriv under Vaktinstruktionen och se till att handlampor sätts på laddning.
Vill du bli medlem?