Nyckelpolicy

EBS har för närvarande fyra olika nyckelkategorier med behörighet till olika zoner på klubben.

Kontakta nyckelansvarig för ett kvittera ut nyckel. http://www.ekensbergsbs.com/funktionarer-och-ansvarsomraden/

Nyckelkategorier

A-nyckel

Tilldelas, utan deposition, till medlemmar som har en viktig funktion i klubben samt till samtliga i styrelsen. A-nyckel ska omedelbart återlämnas efter att man lämnat styrelsen eller avslutat annan uppgift som berättigar till innehav av A-nyckel.

B-nyckel

Tilldelas, mot deposition, till medlemmar.

Max 2 st nycklar per båt. B-nyckel ska återlämnas när man utträder som medlem i klubben. Denna nyckel kan även tilldelas som tillfälligt lån, utan deposition, till ex hantverkare som ska utföra något jobb på klubben.

C-nyckel

Tilldelas, mot deposition (500 kr), till tillfälliga gäster i hamnen. C-nyckel ska återlämnas när man inte längre är gäst i hamnen.

SOP

Tilldelas, utan deposition, för ex soptömning.

Zoner

Vi har följande zoner och nyckelkategorier

Zon A-nyckel B-nyckel C-nyckel SOP
Bryggorna X X X
Mastkransbryggan X X
Klubbhuset X X
Inhägnaden X X X X
Verkstad X X
Kontoret X
Förråd X
Garaget X

Återlämning

Nyckel ska återlämnas snarast eller senast inom 4 veckor efter att man inte längre är berättigad till viss nyckelkategori.

Vill du bli medlem?