EBS Ungdomssektion

  • har plats för dig och dina barn.
  • organiserar segling för barn och föräldrar.
  • har idag sex optimistjollar två Enkronajollar en trissjolle och en skolsegelbåt Fajak f12 samt en rodd-jolle för de som inte är mogna att segla.

Alla jollar har flytkroppar. Alla barn/vuxna får låna flytväst. Vid alla segeltillfällen har vi en följebåt.

Vi drivs av engagerade personer som främjar ett aktivt seglingsintresse.

NyUS22Nu  20150823_162037  fajak enkrona

Medlemskap kostar 100kr/år. Inga övriga kostnader.  Vi har ingen vaktplikt eller arbetsplikt men ser gärna att alla hjälper till då vi inte har någon anställd utan  det är en ideell verksamhet.

När barn seglar skall en förälder vara med och hjälpa till.

Vi vill även utbilda föräldrar.  Föräldrar kan med fördel bjuda in fler att delta vid seglingar när deras egna barn seglar.

Här är ett par viktiga dokument

Verksamhetsbeskrivning
Verksamhet och framtid 2015

Så här tar du kontakt med ungdomssektionen:
Anmäl intresse till ebsungdom@gmail.com . Det är inte bindande.
Gå med i vår facebook-grupp EBSUngdomssektion. Här kan du se vad vi gör och få information eller ställa frågor.

Om du anmäler intresse så får du information om fria prova-på seglingar, sedan hjälper vi dig att bli medlem.

 

Vill du bli medlem?