Information om kösystem samt medlemskap till Ekensbergs Båtsällskap

Förnärvarande har Ekensbergs Båtsällskap (sällskapet) lång kötid men det är fritt att ställa sig i kö. Beräknad kötid beröms till mer än 5 år.

För att få hamn- och uppläggningsplats inom sällskapet krävs beviljat medlemskap. Medlemskap kan först beviljas då hamn- eller uppläggningsplats blivit ledig samt att krav från medlemskap är uppfyllt enligt nedan.

Sällskapet har upprättat ett kösystem där intressenter kan anmäla sitt intresse för hamn och uppläggningsplats.

Sällskapets slip och vagnar kan hantera båtar till och med 4 500 kg samt har ett djupgående mindre än 1,7 meter. EBS har båtplatser med bommar och tillhandahåller platser på mellan 2-4 meters bredd.

Information gällande kösystem och köavgift

Anmälas till sällskapets kösystem görs vid Svenska Båtunionens system BAS. Användarkonto krävs. Se länk till köansökan https://bas.batunionen.se/

Följ instruktioner som systemet efterfrågar. Fyll i kontaktuppgifter till dig själv och uppgifter om den båt som du ansöker om att få plats till så noga som möjligt, därefter är du och aktuell båt registrerad som köare till sällskapet.

Om du inte har någon båt ännu så fyll i ungefärliga uppgifter på tilltänkt båt. Vid förändringar av båttyp med mera är det viktigt att uppgifterna kontinuerligt  uppdateras i BAS för att lättare tillse att rätt båt kommer på rätt plats när en plats blir ledig i sällskapet.

Sällskapet tar ut en årlig köavgift, som debiteras i början av året samt när registrering av ny köare hanterats av sällskapet. Betalas inte fakturan på utsatt datum förfaller din köplats.

Vid ledig hamn- och uppläggningsplats

Vid ledig hamn- och uppläggningsplats kommer hamn- och varvschef att kontakta den i kölistan vars båt bäst överensstämmer med den för tillfället lediga plats. Meriterande är om köaren erhåller nautisk kompetens i form av förarintyg för fritidsbåt eller högre kompetens. Hamn- eller varvschef kontaktar dig för att erbjuda hamn- eller uppläggningsplats. Hamn- och varvschef kommer då att kontroller att den båt som är angiven i ansökan är den samma som verkligen kommer att besitta tilltänkt plats. I annat fall går platsen till nästa i kön. Därefter har du tre veckor på dig att ta platsen i besittning. Tidsfristen löper från meddelande datum. Om beviljande skett innan den 1 juni löper tidsfristen från den 1 juni. Om tilldelad plats ej tas i anspråk går platsen vidare till nästa i kön.

Ideell förening

Ekensbergs Båtsällskap är en ideell förening. Vi hyr mark och bryggor av Stockholms Kommun. Med ideella insatser nyttjar, underhåller och utvecklar vi hamn och varv. Alla som åtnjuter brygg- och/eller uppläggningsplats förväntas därför utföra några arbetspass varje år på sällskapets anläggningar.

Viktiga skyldigheter

Gå nattvakt några gånger per år enligt fastställd lista, deltaga i arbetet hela den dag Din båt sjösätts och/eller torrsätts, deltaga i den gemensamma fram- och undanplockning av uppläggningsmaterial och städningen av området efter sista sjösättning, ovillkorligen följa de fastställda ordningsreglerna.

Detta gäller alla med brygg- och/eller uppläggningsplats i klubben, oavsett medlem eller icke.

Kostnader

Hyra, drift, underhåll och administration, m.m. finansieras via olika avgifter av medlemmarna och de som nyttjar anläggningarna. På anslagstavlan, på klubbhusets östra gavel, samt här på vår webbplats, finns en lista med aktuella avgifter.

Kontaktpersoner

Önskar Du ytterligare information, så kontakta lämplig funktionär i sällskapet. Dessa finner Du här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *