Obligatorisk Miljöutbildning

Vid senaste årsmötet presenterade styrelsen en handlingsplan för att öka medvetenheten om vår miljöpåverkan i hanteringen av våra båtar. Vi kommer nu att genomföra den första utbildningen då vi kommer att gå igenom vår Miljöpolicy, diskutera risker och förbättringsförslag inför…

Stormvarning

Höststormen kommer förr eller senare, det vet alla. Ändå finns det båtar i hamnen med bristfälliga förtöjningar. Några stackare ligger och hugger i bryggan. Andra skaver mot grannen. Båtar kan inte bara slita sig. De kan dessutom skada andra fartyg…

Upptagningsschema för 2016

Nu har upptagningsschemat fastställts. Datum för upptagning: lördag 1 okt till söndag 16 okt. Det finns två filer: Denna visar datum och namn Denna visar placering på hamnplanen (kommer styras med hjälp av ansvarig på upptagningen) Notera: Färgerna, de kommer…

Vill du bli medlem?