Först information om EBS sop- och avfallshantering (2020-04-22)

På förekommen anledning vill styrelsen peka på ett antal problem med hur vår avfallsstation sköttes av medlemmarna under lördag-söndag, 18 och 19 april. Vi har olika kärl för olika typer av sopor och avfall. Under veckoslutet har kärlen inte använts för det de är avsedda för.

Exempel: I det stora gröna kärlet märkt ”OBS! Endast hushållssopor” låg presenningar och stora plastskynken som fyllde hela kärlet. Bifogad bild från måndagskvällen 20 april visar plastsäckar och plastburkar för kemikalier som är slängda bredvid kärlet för hushållssopor. Dessa ska slängas i tunnan för förpackningar bredvid miljöstationen.

Tomma färgburkar ska läggas i avsedd tunna i miljöstationen.

Förtydligande av tidigare anvisningar avseende hantering av sliprester. Sliprester från blästring av båtbottnar ska var och en frakta bort till ÅVC i Sätra. När det gäller mindre volymer av sliprester från slipning med maskin kopplad till dammsugare får avfallet tömmas i kärlet för penslar, sliprester och färg.

Kärlet för ”brännbart” får inte användas för presenningar, kapell och andra skrymmandet föremål. När det gäller skrymmande sopor/avfall, måste var och en frakta bort detta till ÅVC i Sätra.

Städdagen 17 maj 2020
Är du sjuk eller tillhör riskgrupp behöver du inte komma på städdagen. Vi vill dock att ni anmäler er till widerberg.jonas@gmail.com om ni ämnar utebli pga av ovanstående anledning. Det är även viktigt att alla som oavsett anledning inte dyker upp, markerar upp sitt material så att det tas in för förvaring på rätt sätt och tillsammans.

Alla andra kallas som vanligt. Vi kommer sprida ut oss för att upprätthålla de krav som ställs om samlingar under 50 personer. Därför delas vi upp i grupper direkt på plats med olika ansvarsområden.

Vårmötet 17 maj 2020
Styrelsen har även valt att ställa in vårmötet i år pga av rådande omständigheter och myndigheternas förbud mot folksamlingar över 50 personer. Istället kommer allmän information skickas ut till alla medlemmar där ni är välkomna att inkomma med frågor på detta material. Vi skickar sedan ut svar på eventuella frågor som kommer in.

Vårfest 17 maj 2020
Med samma anledning som vi ställer in vårmötet har vi valt att hålla vårfesten i anslutning till städdagen. Vårfesten blir i år en form av grillfest dit man tar sig i omgångar under städdagen och sedan sprider ut sig vid intagande av dryck och måltid. Det kommer serveras hamburgare och dryck till humana priser. Mer information om meny och hur det ska gå till kommer i ett separat mejl senare.

Uppmärksamhet vid vakt
Vi vill uppmärksamma er om att det sker en hel del stölder i våra grannklubbar för tillfället så var vaksamma ni som går vakt och folk som är nere i klubben på dagtid.

Elavbrott
Igår uppstod även ett elavbrott i klubben som vi håller på att lösa, vi räknar med att det är löst inom en eller ett par dagar.

Vänligen

Styrelsen

Information ang. städdagen, vårmöte och vårfest
Vill du bli medlem?