Som vi tidigare har meddelat ska båtbottnar med biocidfärger vara åtgärdade till sommaren 2021. Med anledning av nya rekommendationer från Saltsjön-Mälarens Båtförbund kommer nedanstående metoder och regler att gälla tills vidare.

Blästring
Vid blästring skall utrymmet mellan skrovet och marken täckas/inneslutas så att sand innehållande färgrester med mera inte på något sätt kommer i kontakt med omgivningen. Blästringen ska göras fackmannamässigt och av en anlitad seriös blästerfirma. Sällskapets miljöstation får inte utnyttjas till blästersand.

Blästring ska anmälas till Miljöförvaltningen på särskild blankett, som finns på deras hemsida.

 

LOVA-bidrag
Det går att söka bidrag för blästring av båtbotten genom att skicka e-post till Mats Bigner.

 

Efter avslutad blästring
Efter avslutat blästringsarbete skall varje medlem transportera bort blästringssand till ÅVC i Sätra om inget annat avtalats med blästringsföretaget.

Täckningsmaterial skall borttransporteras av medlem till ÅVC i Sätra om inget annat avtalats med blästringsföretaget. Marken skall inspekteras av utsedd person inom styrelsen efter utfört blästringsarbete för att säkerställa att ingen blästringssand finns på marken.

 

Slipning
Vid slipning ska utrymmet mellan skrovet och marken täckas/inneslutas så att färgrester med mera inte på något sätt kommer i kontakt med omgivningen. Slipning ska göras fackmannamässigt och av en anlitad seriös slipningsfirma. Det är således inte tillåtet att själv sköta slipningen. Sällskapets miljöstation får inte utnyttjas till slip/färgrester.

 

LOVA-bidrag
Det går att söka bidrag för slipning av båtbotten genom att skicka e-post till Mats Bigner.

 

Efter avslutad slipning
Efter avslutat arbete skall varje medlem transportera bort slip/färgrester till ÅVC i Sätra om inget annat avtalats med slipningsföretaget.

Täckningsmaterial skall borttransporteras av medlem till ÅVC i Sätra om inget annat avtalats med företaget. Efter avslutat arbete ska marken inspekteras av utsedd person inom styrelsen för att säkerställa att inga slip/färgrester finns på marken.

 

Spärrfärger

Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) anser att båtklubben, med hänsyn till båtägarnas hälsa bör rekommendera övermålning av eventuell giftig färg med godkänd spärrfärg.

 

Transportstyrelsen har konstaterat att av biocidfärger är TBT den klart giftigaste biociden, och ett av de giftigaste ämnen som människan producerat över huvud taget. Men även koppar och zink i koncentrerade halter är skadligt för miljö och människa.

 

Kontroll av spärrfärgen ska göras varje vår och bättras vid behov. Miljöförvaltningen i Stockholm har inte godkänt metoden varför det finns risk för att den senare kommer att förbjudas. Målning med spärrfärg sker således helt på båtägarens eget ansvar.

 

Slipning/skrapning utförd av båtägare

Detta är förbjudet pga att båtägarna inte har täckt in båtarna och hanterat sliprester enligt klubbens instruktioner, vilket medför stor risk för spridning av gifter.

Saltjsön – Mälarens Båtförbund har sina rekommendationer här, de kan vara värda att läsa för att få lite bakgrund.

sida1 sida2

Sanering av båtbottenfärger
Vill du bli medlem?