Här finner ni den nya miljöpolicyn och avfallshanteringsplanen.

Dags för Miljöinspektion den 8 maj

Då får vi besök av miljöinspektör som kommer att granska vårt miljöarbete och engagemang.

Inför inspektionen så uppmanar vi dig att se till så att skräp runt din plats för vinterförvaring är bortplockad. Om du lämnar miljöfarligt avfall i boden så se till att det görs på anvisat sätt. Avfall som inte hanteras av miljöboden ansvarar du själv för att transportera bort.

Om du har valt att förvara egendom som kan anses som miljöfarligt inom EBS stängda område uppmanas du att omgående att transportera bort det.

Under senaste året har styrelsen lyft miljöfrågorna och på vårmötet den 29 april presenterades ny Miljöpolicy och Avfallshanteringsplan., läs den!

Styrelsen ser att det finns en potential att förbättra vårt arbete inom miljö och vi kommer att påbörja det med att säkerställa hanteringen av miljöfarligt avfall i vår Miljöbod. Vi ser också att aktiviteten med att plocka upp och hålla rent inte endast ska ske vid städdagar i samband med sjösättning och upptagning. Vi måste alla ta ett större ansvar när vi är på plats och när vi checkar ut för dagen så lämnar vi rent och städat runt vår båt.

Vi kommer att informera mer om miljöarbetet på städdagen tisdagen den 12 maj,

Ny miljöpolicy och avfallshanteringsplan
Vill du bli medlem?