Inför EBS vårmöte 2021

Hej! Normala år genomför EBS ett vårmöte. Vi har kallat medlemmar till dessa möten och redovisat vår ekonomi, ev. förändringar i styrelsen, investeringar kontakter med Idrottsförvaltningen ang. vårt avtal m.m. I fjol ställde vi in det fysiska mötet. Istället bad

Sanering av båtbottenfärger

Som vi tidigare har meddelat ska båtbottnar med biocidfärger vara åtgärdade till sommaren 2021. Med anledning av nya rekommendationer från Saltsjön-Mälarens Båtförbund kommer nedanstående metoder och regler att gälla tills vidare. BlästringVid blästring skall utrymmet mellan skrovet och marken täckas/inneslutas

Vill du bli medlem?