Ny policy bottenfärger

Ny policy bottenfärger

Ekensbergs Båtsällskaps hantering av bottenfärger EBS styrelse vill verka för ett långsiktigt hållbart båtliv. Vår verksamhet har stor påverkan på den närmiljö vi vistas i. Vi har därmed, som Sällskap och enskild medlem ett stort ansvar att gemensamt verka i

Utbildning kustskeppare

Utbildning kustskeppare

Styrelsen har som ambition att öka medlemmarnas nautiska kompetens. Vi har därför nyligen genomfört kurs för förarintyg med god anslutning och gott resultat. Tanken är att bjuda in till ytterligare utbildning under våren 2022. Kring detta återkommer vi.  För att

Vill du bli medlem?