På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att idag är sista dag för att täcka sin båt. Det finns fortfarande ett antal båtar på hamnplan som är otäckta och dessutom med kollapsade kapell efter senaste stora snöfallet. Ni som känner er träffade se till att ordna det omedelbart, ni riskerar inte enbart er båt utan ni bryter även mot ordningsreglerna vilket kan få följder.
 
Klipper in text från ordningsreglerna:
Båt som läggs upp på uppläggningsområdet ska vara ordentligt täckt senast den 30 november. Täckningen får inte överstiga båtens största längd med mer än 20 cm i fören respektive aktern och dess bredd får inte överstiga båtens bredd med mer än 20 cm på varje sida.
Täck din båt snarast!
Vill du bli medlem?