Hej, på grund av ökade miljökrav och klubbens krav att följa dessa bifogas här en överenskommelse som varje medlem skall fylla i och godkänna. Skicka in den snarast till miljöansvarig Leif Nilsson på leif.nilson@gmail.com alternativt till klubbens brevlåda.

Absolut senast svarsdag 31 augusti men skicka gärna in den direkt.

Överenskommelse EBS

Mvh

Styrelsen

Glöm ej skicka in överenskommelsen om miljöhantering.
Vill du bli medlem?