Nu är sjösättningslistan för 2023 klar, lägg märke till ändrade tider och flyttade grupper. Skälet till förändringen är att få ner antal sjösättningsdagar så att alla kommer i så fort som möjligt och får fler sjödagar. 

Det innebär bland annat att lilla vagnen kommer att ta upp för och eftermiddag och bli placerade nära slipen så de inte behöver gå så långt. 

Tanken är också att alla upptagning/sjösättningslag ska kunna vara oberoende varandra så inget lag ska kunna hindra varandra, detta gör även att vi kommer att kunna variera för och eftermiddags upptagningarna om det finns önskemål om detta i framtiden.

EBS sjösättning 23

Sjösättning 2023
Vill du bli medlem?