Hej EBS:are!

Först och främst en varning för stölder!

Vi har under året haft flera stölder, både av båt men framför allt drivmedel. Det är därför viktigt att vi tillsammans håller utkik, att vi tömmer båtarna när det är upptagna. Våra grannklubbar har haft besök och medlemmar har blivit av med saker i båtarna.

Vi har just nu några främmande båtar som ligger i Mörtviken. En kontakt med sjöpolisen är gjord så att de känner till dessa friliggare!

Här kommer några rader om vad som händer i vår båtklubb i övrigt.

Klubbhuset: Vi har nu ett avtal med en snickare som kommer börja rusta vårt klubbhus. Vi har beslutat att göra en enklare rustning. Vi får taket fixat och tätt, huset bra isolerat och lite finare inne också. I detta arbete får vi fantastisk hjälp av flera medlemar men jag vill framförallt lyfta fram Anders Wideberg som håller i kontakten med snickaren och fungerar lite som vår byggledare. Arbetet är påbörjat och pågår just nu.

Miljöinspektion. Den 9 november kommer Ida Lässer från Miljöförvaltningen. Vi kommer att gå runt på hamnplan, gå igenom vår miljöplan m.m. Det underlättar om vi alla ser till att allt ser snyggt ut på hamnplanen och att ni som slipar båtbottnar gör det på ett miljösäkert sätt.

Båtbottnarna! Jag vill rikta en stor eloge till er som tagit tag i detta. Idag är det ren botten för sjösättning 2018 som gäller. Jag hoppas kunna få fram en viss förlängning men det är inte självklart. I samband med detta arbete hjälper Lars Forslund oss med en LOVA ansökan. Det innebär att vi kan söka ekonomiskt stöd för vårt miljöarbete. Alla som vill blästra till våren vill vi veta för att ev. kunna bidra ekonomiskt till detta.

Årsmöte. Ni kommer inom kort få en inbjudan till årets årsmöte, vi kommer genomföra det den 22 november och det blir på Varvseken.

Höstfesten sker i samma lokal, Varvseken, den 25 november, mer information kommer.

Med vänliga hälsningar
Örjan Ekberg
Ordförande

Uppdatering om vad som händer i klubben – Varning för stölder!
Vill du bli medlem?