Här finner ni protokoll från det extra medlemsmötet.

Den fråga som antagligen var mest intressant på detta möte handlade om höjning av avgifter. Nedan finner ni lite bakgrund kring beslutet.

Bakgrund

Som vi tidigare informerat om har/kommer Stockholm Stad chockhöja hamnavgifterna för samtliga båtklubbar. Detta för att komma ikapp med underhåll av bryggor och markområde. Sällskapet får kontinuerlig information från SMBF, Saltsjön- Mälarens Båtförbund, som för diskussion med politiker och förvaltningschefer om det orimliga att chockhöja avgifterna på detta sätt. Som ni alla vet är det val i år och många politiker vill inte ta ställning vare sig för eller emot förslaget. Hur utformning av avgifterna avseende båtuppläggningsplatser kommer att se ut framöver är därför ovisst. Ett beslut beräknas komma efter valet d.v.s. efter september månad.

Säsongen 2018/2019

Vi vet inte i dagsläget vad den exakta höjningen för båtuppläggnings- och hamnplatsen 2018/2019 kommer att bli men vi beräknar med minst 40 procents ökning vad gäller uppläggningsavgiften i höst. Nuvarande avgift är 115 kr per kvadratmeter. Vi vill därför göra alla uppmärksamma på att en retroaktiv avgift kan komma att faktureras efter beslut på årsmötet i november.

Protokoll från extra medlemsmöte och beslut kring avgiftshöjning
Vill du bli medlem?