Kallelse till städdag 

Nu när restriktionerna är släppta kommer vi i år äntligen kunna träffas och genomföra den årliga städdagen på traditionsenligt vis. Samtliga medlemmar kallas till obligatorisk städdag tisdag 24 maj kl. 18:00 – 20:00. Vi träffas på hamnplan där närvaro prickas av och en gemensam genomgång av arbetsuppgifter och fördelning sker. 

Inför städdagen är det viktigt att samtliga har markerat upp sitt egna material med namn så inget försvinner. Allt material ska vara bortplockat från hamnplanen efter städdagen, eventuellt kvarliggande material riskerar annars att slängas. Bockar, ställning och pallningsmaterial är ok att förvara på området. Presenningar kan inte förvaras på området. 

Det kommer även ske en inventering av nycklar under städdagen. Samtliga medlemmar behöver ta med sin/sina nycklar till klubbstugan för omprogrammering.  

Vi håller tummarna för bra väder. 

 

Vänligen  

Styrelsen 

Påminnelse städdag 24/5 18.00-20.00
Vill du bli medlem?