Ekensbergs Båtsällskaps hantering av bottenfärger

EBS styrelse vill verka för ett långsiktigt hållbart båtliv. Vår verksamhet har stor påverkan på den närmiljö vi vistas i. Vi har därmed, som Sällskap och enskild medlem ett stort ansvar att gemensamt verka i linje med denna ambition. Ett område av särskilt stor vikt är hanteringen av giftiga båtbottenfärger. Detta har diskuterats både inom EBS, med grannklubbar och med vår intresseorganisation – SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund).

Transportstyrelsen har i september 2021 kommit ut med en rapport som ingår i projekt ”Skrovmålet” med krav och riktlinjer avseende hanteringen av båtbottenfärger. EBS styrelse ser positivt på detta och ska nu på bästa sätt införa det i klubbens verksamhet.

Se bifogat dokument för detaljer: Bottenfärger EBS 2022

Bilaga ett (1) Transportstyrelsen: Bottenfärger transportstyrelsen

Ny policy bottenfärger
Vill du bli medlem?