Vid senaste årsmötet presenterade styrelsen en handlingsplan för att öka medvetenheten om vår miljöpåverkan i hanteringen av våra båtar. Vi kommer nu att genomföra den första utbildningen då vi kommer att gå igenom vår Miljöpolicy, diskutera risker och förbättringsförslag inför framtiden mm.

Vi kommer även att starta vår inventering av båtbottenfärger. Inför den vill vi att du tar reda på om din båt är målad med biocidfri färg eller färg innehållande biocider och eller Tributyltenn (TBT). Du kommer att fylla i en blankett med olika alternativ.

Då det är obligatoriskt närvaro och vi är många medlemmar, erbjuder vi dig följande dagar att välja mellan:

 

  • Måndag 3 oktober
  • Måndag 7 november
  • Onsdag 12 oktober
  • Onsdag 9 november (notera, onsdagen den 9 november och INTE torsdag som det stod i informationen som delades ut)
  • Torsdag 13 oktober
  • Onsdag 23 november

 

Tid: kl 18-20

Plats: Varvseken, Gröndalsvägen 190

Anmälan/frågor: Anmäl vilken dag du avser att delta till miljo@ekensbergsbs.se

OSA: Din anmälan ska vara oss tillhanda senast den 27 september 2016.

 

Vi bjuder på kaffe och macka.

Välkomna!

Styrelsen gm Lena Lindgren

Obligatorisk Miljöutbildning
Vill du bli medlem?