Miljöinspektion genomfördes i maj 2015 och rapporten visar att det finns en klar förbättringspotential inom vår båtklubb.

En båtklubb räknas som en miljöfarlig verksamhet eftersom vi ofta använder oss kemikalier för att vårda våra båtar vilket har stark påverkan på natur, djur och oss själva. Då vi ligger i Mälaren så har vi ytterligare krav på oss då det är vårt dricksvatten.

Inspektionen tittade på hur vi utför våra egenkontroller, hur vi hanterar avfall och kemiska produkter, hur vi hanterar underhåll och båttvätt samt våra sanitära anläggningar för våra byggnader samt toatömning.

Resultatet av inspektionen resulterade i Miljöpolicy och Avfallshanteringsplan daterad april 2015 fick revideras för att uppfylla gällande krav. Läs igenom dem!

Förutom att tillse en säker hantering kring avfall så ligger krav på att vi ska genomföra en inventering av båtbottenfärger och fastställa en utfasningsplan för de båtar som idag har okänd båtbottenfärg, eller med färger innehållande tributyltenn (TBT) samt färger som är biocidhaltiga (bekämpningsmedelsinnehållande). Övriga färger som innehåller koppar, zink och liknande ämnen ska fasas ut inom 3 år.
Styrelsen återkommer med information kring hur projekt kring inventering och utfasning ska genomföras.

Vid frågor, kontakta Miljöansvarig och Miljöombud

Miljöansvarig     Lena Lindgren

Miljöombud     Lars Fagerback, Hans Dalbratt, Lars Stegfelt

Miljöinspektion genomförd
Vill du bli medlem?