Hej!

Normala år genomför EBS ett vårmöte. Vi har kallat medlemmar till dessa möten och redovisat vår ekonomi, ev. förändringar i styrelsen, investeringar kontakter med Idrottsförvaltningen ang. vårt avtal m.m.

I fjol ställde vi in det fysiska mötet. Istället bad vi medlemmar inkomma med ev. frågor till styrelsen som vi kunde bereda och svara på. Därefter kom vi ut med ett informationsblad. I och med att Pandemi läget är det samma i år och att vi kan inte kalla er till möte genomför vi Vårmötet på samma sätt.

Detta innebär också att den obligatoriska städdagen som ni kallas till ej blir en gemensam aktivitet. Städningen kommer ske löpande efter varje sjösättning samt att vi kommer kalla mindre grupper för särskilda arbetsuppgifter.

Av din sjösättningsledare kommer du få lite mer information.

Även vårens första gemensamma grillning och fest, som vi har i samband med sista sjösättningen, blir inställd.

Vi hoppas att direktiven förändras och att vi snart får återgå till normala rutiner. Vi i styrelsen hoppas att alla har förståelse för att allt inte blir som förr utan att vi på bästa sätt försöker knopa ihop vår verksamhet och att vi tillsammans hjälps åt att få vår verksamhet och båtliv att fungera så bra som möjligt

Mvh Örjan
Ordförande

Frågor till vårmötet mailas till ekensbergsbs@gmail.com

Styrelsen hanterar frågor inkomna senast 2021 04 18

Inför EBS vårmöte 2021
Vill du bli medlem?