Styrelsen informerar:

Inom kort kommer alla platser att ha bommar istället för boj, som vi hoppas kommer att förenkla för alla.

Vi har försökt optimera platsernas antal och de som berörs av en att flytta till en ny plats har informerats via mejl som är registrerad i BAS.

Det är några platser kvar där bommar kommer att monteras inom kort.

 

Styrelsen Ekensbergs Båtsällskap

Bommar på alla platser.
Vill du bli medlem?