Det är ett antal medlemmar som underhållsladdar och därmed finns det kablar utplacerade lite var stans i klubben. Var försiktiga vid skottning eller liknande, spaden kan bli strömförande! Koppla ur sladdar innan skottning eller liknande aktivitet.

Elkablar för underhållsladdning
Vill du bli medlem?