Styrelsen har som ambition att öka medlemmarnas nautiska kompetens. Vi har därför nyligen genomfört kurs för förarintyg med god anslutning och gott resultat. Tanken är att bjuda in till ytterligare utbildning under våren 2022. Kring detta återkommer vi. 

För att kunna erbjuda påbyggnadsutbildning till kustskepparexamen har vi nu beslutat att även starta denna utbildning. Bifogat finner du detaljer kring utbildningen. Vi vill dock vara tydlig med att det krävs förarintyg för att få möjlighet att genomföra denna utbildning

Med förhoppning att du tar denna möjlighet eller vårens kommande utbildning avseende förarintyg.

För anmälan skicka mail till ekensbergsbs@gmail.com Skriv, “anmälan kustskeppare” i ämnesraden.

Först till kvarn gäller.

Beskrivning av kursen; kustskepparutbildning EBS

Utbildning kustskeppare
Vill du bli medlem?