Som en effekt av pandemin så uteblir årets gemensamma framplockning och ersätts av egen framplockning.  

Vi uppmanar därför alla vinterliggare att självständigt flytta ut sitt eget material så tidigt som möjligt efter 15 september då samtliga parkerade bilar skall vara borta från hamnplanen. Om det krävs en gruppinsatts för att få ut sitt material kommer respektive torrsättningsledare kontakta gruppen veckan innan upptagning.

Det är mycket viktigt att ha kontroll på sin pallning och material som skall användas därför uppmanar vi samtliga vinterliggare att göra det i god tid innan upptagning.

Upptagningsschema finner ni på hemsidan, det kommer en uppdaterad version när den slutgiltiga är satt.

Mvh Styrelsen

Framplockning September?
Vill du bli medlem?