Sjösättningsplan för våren 2017

Nyhet:

Du som ska sanera giftiga bottenfärger och till exempel epoxibehandla botten kan få en senarelagd sjösättning. Anmäl detta snarast till hamnkapten!

Klubben vill stödja dem som sanerar giftiga bottenfärger och Stockholms stad har lovat oss att få låna hamnplan lite längre tid 2017 och 2018 för detta ändamål.

Vi kan behöva flytta en del av de båtar som ska saneras närmare slipen för att vi inte ska sprida ut oss över hela planen. Tanken är att vi ändå ska följa sjösättningsplanen. Du ska alltså vara med på din sjösättningsdag vare sig din båt ska sjösättas eller ej.

Alla ska alltså följa sjösättningsplanen om inget annat avtalas.

Sjö2017_2

Uffe Wrangö, Hamnkapten
tel 0709-700 612

hamnkapten@ekensbergsbs.se

Vill du bli medlem?