Äntligen har semestertiderna kommit och båtlivet är som mest intensivt.

I båtklubben händer det lite smått och gott.

Renovering av klubbstugan

Vi har beställt arbete med omläggning av ytter- och innertak. En ny konstruktion över altanen, nytt innergolv, nya köksskåp och vitvaror kommer också på plats.

Byggfirman NBF Service kommer att hjälpa oss med ombyggnaden. Det är samma byggfirma som sköter om fastigheterna Flytdockan och Stapelbädden 7 i Ekensberg.

Vi behöver måla om våra hus både in- och utvändigt. Finns det några inom klubben som vill åta sig detta uppdrag?

Arbetet med klubbstugan beräknas starta vecka 29 (17 juli) och avslutas under vecka 32 (13 augusti).

Ni som kommer att gå nattvakt under denna tid kan vara i klubsstugan, dock kommer det vara lite rörigt och vi hoppas ni har överinseende med byggstöket.

Blästring

Vi planerar för genomförande av blästring av de båtar som har miljöfarlig bottenfärg. Vi kommer förhoppningsvis kunna göra blästring i samband med båtupptagningen. Ni som vill få båtbotten blästrad skall omgående svara på Lindas (miljöansvarig) enkät eller meddela intresse via mail till klubben.

Med vänliga hälsningar

Örjan Ekberg

Ordförande

Sommarinfo 2017 – Renovering av klubbhuset
Vill du bli medlem?