EBS

Ekensbergs Båtsällskap är en ideell förening för personer med större eller mindre segel- eller motorbåtar. Medlemmarna hjälps åt och gör därmed båtlivet både billigare och roligare än det är där allt finns att köpa för pengar.

Vi samarbetar vid sjösättning och upptagning, det är självklart för alla. Då handlar det om det egna fartyget.

Men om klubben ska fungera behövs fler insatser än så. Grejerna ska underhållas, scheman ska pusslas ihop, ibland behövs investeringar. EBS omsätter en kvarts miljon kronor om året; någon måste hålla reda på tillgångar och skulder.

Det räcker alltså inte med att varje medlem sköter sin båt. Det krävs insatser därutöver, för själva klubben. Annars står vi plötsligt där utan traktor eller med alltför få armar och huvuden vid upptagningen.

Vi är så pass många i klubben – omkring 115 båtägare! – att vi kan sprida bördorna över tiden. Varje medlem behöver inte åta sig stora uppdrag varje år.

Det räcker gott om varje medlem ger klubben ett handtag under något skede. Det bäddar för att klubben ska fungera när just du behöver den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du bli medlem?