Som framgår av Sällskapets ordningsregler ska båtägaren tillse att det på upptagningsdagen finns uppläggningsmateriel för en smidig och säker upptagning och vinterförvaring. De tekniska specifikationer Sällskapet utarbetat ska följas om inte hamnkaptenen i särskilt fall medgett undantag från dessa.

Bakgrund

På de flesta håll sker i dag sjösättning och upptagning med mobilkran. I Ekensbergs Båtsällskap sköts sjösättning och upptagning med Sällskapets egen utrustning. Det sammanhänger bl.a. med att hamnplanen inte är grundlagd för att klara sjösättning och upptagning med kran. Att sköta det hela i egen regi är också ekonomiskt fördelaktigt men framför allt ger det en större frihet och då inte minst möjlighet att slipta under seglationssäsongen. Det sistnämnda är numera bara ett fåtal båtklubbar förunnat.

För att det hela ska kunna fungera säkert och smidigt har beslutats att Sällskapet inte hanterar båtar som väger mer än 4 500 kg eller som har ett djupgående överstigande 1,70 m. Dessutom krävs att båtägarnas uppläggningsmateriel är anpassat både till Sällskapets utrusning (slip, hydraulvagn och vagn för mindre båtar) och till förhållandena på hamnplanen.

Specifikationerna nedan baseras på de erfarenheter som gjorts under de snart 30 år som den nuvarande ordningen har gällt.

Märkning

Bockar och vaggor ska märkas med båtplatsnummer och initialer.

Generella krav

Minimikraven är att storlek, hållfasthet m.m. ska svara åtminstone mot de generella rekommendationer som tillhandahålls av tillverkare, försäkringsbolag m.fl. I sammanhanget bör, som framgår nedan, noteras att segelbåtar pallas av på en höjd av 30 cm vilket man måste ta hänsyn till när man väljer höjd på stöttor m.m.

Segelbåtar

För segelbåtar förordar Sällskapet delbar vagga som följer nedanstående specifikationer.
Skräddarsydda bockar med sidostöttning fungerar också väl för båtar med lämplig skrovform.
Båtägare som väljer annan typ av uppläggningsmateriel – exempelvis Seaquip stöttor eller Tyresöstöttor – måste vara medveten om att Sällskapet nästan undantagslöst kräver särskilda anpassningar som går utöver tillverkarnas rekommendationer och som innebär avsevärda merkostnader för båtägaren. Det sistnämnda motiveras av Sällskapets dåliga erfarenheter av den här typen av utrustning och som sammanhänger med att marken rör sig och bristande tillsyn.

Vagga

•      Delbar
•      Ingen hindrande stöttning på aktre delen
•      Sidostöttor möjliga att finjustera
•      Framtunga båtar måste ha en stabil men samtidigt nätt stävstötta som får plats mellan vagn och framkant köl. Mycket ont om plats.
•      Stöttorna anpassade till kölpallningen + 30 cm

Bockar

•      Tillräcklig bredd för säker sidostöttning
•      Höjden anpassad till kölpallningen + 30 cm
•      Friskt virke
•      Underslag

Kölpallning

•      Två stycken
•      Stadiga
•      Höjd 30 cm (fast bit högst 25 med komplettering av lösa bitar av olika tjocklek upp till 30 cm)
•      Bredd minst 40 högst 60 cm

Motorbåtar

Bockar

•      Höjd 60 cm
•      Stöttning ska finnas på såväl för- som akterbock

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vill du bli medlem?