Sanering av båtbottenfärger

Som vi tidigare har meddelat ska båtbottnar med biocidfärger vara åtgärdade till sommaren 2021. Med anledning av nya rekommendationer från Saltsjön-Mälarens Båtförbund kommer nedanstående metoder och regler att gälla tills vidare. BlästringVid blästring skall utrymmet mellan skrovet och marken täckas/inneslutas

Vill du bli medlem?