Pålsundet i Stockholm, denna kulturhistoriskt viktiga och vackra miljö, är hotad av Trafiknämndens beslut, se artikel.

HBK (Heleneborgs Båtklubb) uppmanar nu samtliga båtklubbar i SMBF att gå in på sidan www.palsundet.com och skriva på uppropet ”Var Rädd om Pålsundet”.

Pålsundets historiska miljö är hotad
Vill du bli medlem?