OBS! Du får ingen särskild kallelse till sjösättningen! Allt du behöver veta finns här på hemsidan.

Varje sjösättningsdag startar med upprop kl 8.00. En sjösättningsledare lotsar respektive grupp.

Alla som sjösätter hjälps åt tills alla båtar är sjösatta. När du sjösatt din båt och förtöjt den återgår du till gänget utan dröjsmål.

Alla hjälps åt att plocka undan efteråt.

Det finns många fördelar med att vara med i en båtklubb. Men tyvärr kan inte var och en själv råda över sjösättning och upptagning eftersom vi måste hjälpas åt.

I vissa fall går det mycket lätt att ändra dag, i andra dag medför ändringar stora problem. Jag vill ha mycket tunga skäl att ändra i listan.

För att sjösättning/upptagning ska vara säker krävs att varje grupp har tillräckligt många deltagare och en erfaren ledare. Å andra sidan kan vi inte sjösätta med hur stora grupper som helst. Alltför många båtar tar alltför lång tid, och folk hinner bli alltför trötta. Vi ska göra detta lugnt och säkert!

Du tillhör sjösättningsgrupp vit, blå, orange, grön, gul eller violett.  Tänk igenom inför framtiden vilken grupp du vill tillhöra. Vit grupp sjösätter först och går upp sist.

Genom att byta grupp kan du inför framtiden (upptagning hösten 2017) i viss mån styra när du vill sjösätta/ta upp.

De som sjösätter med lilla motorbåtsvagnen eller jollevagnen kan få en större flexibilitet. Det förutsätter att gruppen kommer överens inbördes och med mig, så att alla kan få en säker sjösättning.

Sjö2017_2Uffe Wrangö, tf Hamnkapten
tel 0709-700 612
hamnkapten@ekensbergsbs.se

Sjösättningsplanen för våren 2017 är klar
Vill du bli medlem?