Nedan följer lite tips inför vintern och uppmaningar inför vintern

  • Du som har boj skall ta upp den senast den 30/10. Du ansvarar för ev. lånad boj och kan förslagsvis förvara den fastlåst under båten.
  • Täckning av båt skall ske senast 13/11. Räkna med att varje vinterhalvår kommer minst ett rejält oväder. Täckning och ställning måste förankras
  • Alla båtar skall vara märkta med namn helst även telefonnummer, gärna på bocken. Se gärna regelbundet till din båt, särskilt efter blåst och/eller snöfall.

Vänligen

Ulf Wrangö

Information om bojupptagning och täckning
Vill du bli medlem?