Vi välkomnar alla medlemmar i Ekensbergs Båtsällskap att gå en Förarintygskurs under våren till ett rabatterat pris. Kursschemat följer kraven från NFB (Nämden för båtlivsutbildning) och vi använder läroboken Fritidsskepparen. Kursen är uppdelad på 6 tillfällen kvällstid och efter kursen finns möjlighet att göra en båtpraktik samt provet för att få intyg för dessa i NFB’s intygsbok. Kursen hålls av Jan Sköld som håller kurser för Förarintyg, Kustskeppare och Seglarintyg 1-3.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig här

Navigationskurser på EBS , med start den 6 april 2017
Vill du bli medlem?