Här kommer en kort sammanfattning av årsmötet. Ni kan läsa mer i protokollet nedan.

  • På plats var det 30st röstberättigade medlemmar (se appendix till protokoll)
  • Finns en övervägande risk att klubben belastas av moms på arrendeavgifter under nästa år, vilket medfört reserveringar i bokslutet samt budgeterade avgiftshöjningar för 2016. (se bifogade handlingar i kallelsen nedan).
  • Årets resultat 23 065,94 SEK läggs till det balanserade egna kapitalet som därefter uppgår till 345 892,22 SEK (se protokoll, punkt 8)
  • Styrelsen ämnar dela upp medlemmarna i grupper för att vitalisera den arbetskraft som finns i föreningen. Detta både för att göra jobbet vi gör effektivare men också öka förändringstakten. Grupperna kommer baseras på ansvarsområdena; Hamn och Varv, Miljö och Mark och Byggnader. (se protokoll, punkt 11.1)
  • Styrelsens förslag om miljöavgift godkänns, den är på 200SEK och debiteras en gång per år. I och med detta kommer styrelsen ordna ett par tillfällen för utbildning i miljöfrågor. Att vara med på en av dessa är obligatoriskt under året, (se protokoll, punkt 11.2)
  • Kösystemet (se protokoll punkt 11.3) – Styrelsen drar tillbaka sitt förslag kring kösystemet. Personer i kön kommer fortfarande bli fakturerade under 2016, detta för att underlätta administrationen. Styrelsen återkommer med ett nytt mer genomtänkt förslag på exakt hur kösystemet ska fungera framöver.
  • Nya inval (se protokoll, punkt 12.1- 12.6).

 

Vid frågor ring eller mejla ekensbergsbs@gmail.com, nummer finns under funktionärer.

Protokoll

Kallelse

Rapport från årsmötet inkl. protokoll
Vill du bli medlem?