Allvarligt bakslag i momsfrågan

SMBF har i början av förra veckan fått tagit del av beslutet från Skatterättsnämnden vad gäller förhandsbesked om moms ska tas ut på hamn- och varvsområden. Skatterättsnämnden finner att vi enligt 3 kap. 3§ första stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, ska betala moms på hamn- och varvsområden. SMBF har ännu inte hunnit analysera beslutet i detalj utan kommer att göra detta så snart man kan. SMBF kommer att fortsätta att arbeta vidare för att bestrida och undersöka detta beslut.

Vi i styrelsen för EBS kommer självklart stötta SMBF i detta viktiga arbete och hålla er medlemmar informerade fortlöpande.

Vänligen

EBS ordförande, Jan Ridderwall

Aktuellt från SMBF – Allvarligt bakslag i momsfrågan
Vill du bli medlem?