Individuell sanering av bottenfärg.

  • Formuläret nedan ska fyllas i av samtliga medlemmar i Ekensbergs Båtsällskap innan påbörjan av sanering av bottenfärg.
  • Även medlemmar som påbörjat sanering innan 2017-04-09 ska fyla i formuläret.
  • Nya medlemmar ska fylla i formuläret innan medlemskap beviljas.
Sanering av bottenfärg

 

Vill du bli medlem?